Urazy jamy brzusznej

Urazy jamy brzusznej

Opis Urazy jamy brzusznej mogą być niewielkie lub znaczne. Na trudności w ocenie urazu jamy brzusznej wpływa wiele czynników: (1) różnorodność obrażeń wynika z mnogości narządów, które mogą być uszkodzone, (2) początkowe objawy są zwykle mało alarmujące, a 20% krwawień do jamy otrzewnej ma przebieg łagodny, (3) wielu pacjentów wykazuje zmniejszoną wrażliwość na ból z […]

Urazy kręgosłupa

Urazy kręgosłupa

Urazy rdzenia kręgowego mogą mieć różny zakres, od naderwania więzadeł, przez małe złamania wyrostków, kolczystych do całkowitego przerwania rdzenia kręgowego. Większość urazów kręgosłupa jest skutkiem wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości i urazów sportowych. Urazy kręgosłupa szyjnego stanowią ponad połowę wszystkich urazów kręgosłupa. U pacjentów z istniejącym urazem kręgosłupa występuje wysokie ryzyko kolejnych urazów. Należy pamiętać, […]

Urazy głowy

Urazy głowy

Urazy głowy to w medycynie ratunkowej przypadki częste. Około 50% zgonów w wyniku urazu związanych jest z urazem głowy. Właściwe leczenie z kontrolą ciśnienia śródczaszkowego oraz eliminacją hipoksji i hipowolemii jest podstawowym warunkiem zapobieżenia wtórnemu uszkodzeniu mózgu. Urazy głowy można podzielić na drążące i zamknięte. Uszkodzenia drążące są powodowane przez pociski z broni palnej, odłamki […]

Ocena wstępna – ABCDE

Ocena wstępna – ABCDE

ABCDE to mnemoniczny skrót dotyczący pierwszych czynności, jakie należy wykonać przy postępowaniu z pacjentem po urazie. ABC to odwołanie do znanego ABC resuscytacji (od ang. airway, breathing, circulation): dodatkowe litery DF odnoszą się do deficytów neurologicznych (ang. disability), oraz dokładnego obejrzenia całego ciała pacjenta (ang. exposure). A – (airway) drożność dróg oddechowych. U pacjentów po […]

Charakter i mechanizm urazu

Charakter i mechanizm urazu

Urazy są główną przyczyną śmierci i inwalidztwa wśród ludzi poniżej 40 roku życia. Zgon po urazie może nastąpić w jednym z trzech okresów: (1) w ciągu kilku minut (zgon natychmiastowy), (2) w ciągu kilku godzin (śmierć wczesna) i (3) w ciągu kilku dni lub tygodni po urazie (śmierć późna). Śmierć natychmiastowa jest najczęściej wynikiem masywnego […]