Charakter i mechanizm urazu

Charakter i mechanizm urazu

Urazy są główną przyczyną śmierci i inwalidztwa wśród ludzi poniżej 40 roku życia. Zgon po urazie może nastąpić w jednym z trzech okresów: (1) w ciągu kilku minut (zgon natychmiastowy), (2) w ciągu kilku godzin (śmierć wczesna) i (3) w ciągu kilku dni lub tygodni po urazie (śmierć późna). Śmierć natychmiastowa jest najczęściej wynikiem masywnego […]

Urazy klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej

W Stanach Zjednoczonych urazy klatki piersiowej są przyczyną 25% zgo­nów okołourazowych, ale tylko 15% ofiar urazów klatki wymaga zabiegu chirurgicznego. Zarówno rany drążące (zadane ostrymi przedmiotami, po­strzały), jak i urazy tępe (zaciśnięcie, zmiażdżenie, urazy z wyhamowania) mogą powodować poważne uszkodzenia ściany klatki piersiowej, płuc, tcha­wicy, dużych oskrzeli, przełyku, przewodu piersiowego, serca, przepony, naczyń śródpiersia i […]

Urazy kręgosłupa

Urazy kręgosłupa

Urazy rdzenia kręgowego mogą mieć różny zakres, od naderwania więza­deł, przez małe złamania wyrostków, kolczystych do całkowitego przerwania rdzenia kręgowego. Większość urazów kręgosłupa jest skutkiem wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości i urazów sportowych. Urazy krę­gosłupa szyjnego stanowią ponad połowę wszystkich urazów kręgosłupa. U pacjentów z istniejącym urazem kręgosłupa występuje wysokie ryzyko kolejnych urazów. Należy pamiętać, […]

Urazy głowy

Urazy głowy

Urazy głowy to w medycynie ratunkowej przypadki częste. Około 50% zgonów w wyniku urazu związanych jest z urazem głowy. Właściwe leczenie z kontrolą ciśnienia śródczaszkowego oraz eliminacją hipoksji i hipowo­lemii jest podstawowym warunkiem zapobieżenia wtórnemu uszkodzeniu mózgu. Urazy głowy można podzielić na drążące i zamknięte. Uszkodzenia drążące są powodowane przez pociski z broni palnej, odłamki […]

Urazy mnogie

Urazy mnogie

Opis Urazy są główną przyczyną śmierci i inwalidztwa wśród ludzi poniżej 40 roku życia. Zgon po urazie może nastąpić w jednym z trzech okresów: (1) w ciągu kilku minut (zgon natychmiastowy), (2) w ciągu kilku godzin (śmierć wczesna) i (3) w ciągu kilku dni lub tygodni po urazie (śmierć późna). Śmierć natychmiastowa jest najczęściej wynikiem […]