Choroba wrzodowa

Choroba wrzodowa

Choroba wrzodowa (ch.w.) charakteryzuje się uszkodzeniem błony śluzowej przełyku, żołądka lub dwunastnicy (najczęstsza lokalizacja) spowodowanym drażniącym działaniem kwasu i pepsyny soku żołądkowego. Wśród czynników etiologicznych ch.w. wymienia się stosowanie aspiryny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz infekcję Hclicobacter pylori (poprzednia nazwa: Camylobacter pylori) i stres.

Infekcje skóry i tkanek miękkich

Infekcje skóry i tkanek miękkich

Infekcje skóry i tkanek miękkich najczęściej powstają w miejscach urazu lub w obszarach uprzednio zmienionych chorobowo. Rokowanie zależy od wielu czynników między innymi od rodzaju urazu, czasu jego trwania, rozległości uszkodzenia skóry (wrota infekcji), obecności obcego materiału, stanu układu odpornościowego ustroju gospodarza. Wywiad Zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy zbieraniu wywiadu od pacjenta […]

Hipokaliemia

Hipokaliemia

Terminem hipokaliemii określa się stężenie potasu (K+) w surowicy  < 3,5  mEq/l, choć stężenie w surowicy jedynie w przybliżeniu odzwierciedla ilość  potasu zgromadzonego w ustroju, jest to bowiem kation występujący głównie wewnątrzkomórkowo. Do przyczyn niedoboru potasu zalicza się nieprawidłowości w obrębie nerek (podawanie leków moczopędnych, choroby cewek, hiperaldosteronizm), utratę potasu z przewodu pokarmowego (wymioty, odsysanie […]

Hipernatremia

Hipernatremia

O hipernatremii mówi się, jeżeli stężenie sodu w surowicy wynosi > 145 mEq/l. Stan ten wskazuje na niedobór całkowitej wody ustroju w stosunku do całkowitej ilości sodu. Przyczyną hipernatremii jest najczęściej nadmierna utrata płynów hipotonicznych (wymioty, odsysanie płynu żołądkowego przez nos, biegunki, pocenie się, diureza osmotyczna) lub niedostateczna ilość przyjmowanych płynów (chorzy w stanie wycieńczenia […]

Hiponatremia

Hiponatremia

Hiponatremię rozpoznaje się, jeżeli stężenie sodu (Na+) w surowicy wynosi poniżej 135 mEq/1 i sugeruje nadmiar wody w osoczu w stosunku do sodu (nadmierne rozcieńczenie osocza). W hiponatremii całkowita zawartość sodu oraz całkowita zawartość wody w ustroju mogą być obniżone, prawidłowe lub podwyższone. Objawy podmiotowe i przedmiotowe związane z hiponatremią obejmują obniżone ciśnienie tętnicze, brak […]