Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Opis U osób dorosłych nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się, jeżeli ciśnienie skur­czowe wynosi 160 mmHg lub więcej, ciśnienie rozkurczowe 95 mmHg lub więcej i wartości te utrzymują się na podwyższonym poziomie w 3 nieza­leżnych pomiarach. Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze oznacza ciś­nienie skurczowe > 160 mmHg i ciśnienie rozkurczowe < 90 mmHg. Najczęściej w ciężkim nadciśnieniu tętniczym […]

Przezskórna transluminarna plastyka naczyń wieńcowych (PTCA)

Przezskórna transluminarna plastyka naczyń wieńcowych (PTCA)

Wstępne badania dowodzą wyższości tej metody nad leczeniem tromboli­tycznym. Otworzenie zamkniętej tętnicy jest potwierdzone angiograficznie, a metoda może być stosowana u pacjentów, u których leczenie trombolitycz­ne nie jest wskazane lub może się zakończyć niepomyślnie (wstrząs kardio­genny, objawy charakterystyczne dla ostrego zawału mięśnia sercowego, ale bez potwierdzenia choroby badaniem EKG, podeszły wiek, niedawno prze­prowadzone operacje, obecność […]

Badanie EKG

Badanie EKG

Najbardziej przydatne we wczesnej diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego. Pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej z towarzyszącym w badaniu EKG nowo powstałym załamkiem Q lub uniesieniem odcinka ST występuje wysokie prawdopodobieństwo ostrego zawału mięśnia sercowego. Jednak szczególnie we wczesnej fazie ostrego zawału mięśnia sercowego badanie EKG może nie mieć wartości diagnostycznej lub nie, wykazywać […]

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego

Opis Ostry zawał mięśnia sercowego jest stanem zagrożenia życia polegającym na nieodwracalnym niedokrwieniu, prowadzącym do martwicy komórek mięśnia sercowego. Większość zawałów mięśnia sercowego powstaje na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej. Do rzadszych przyczyn należą: roz­warstwienie ściany naczynia, zapalenie naczyń, skurcz naczynia oraz zator obejmujący tętnice wieńcowe. Zawał mięśnia sercowego powstaje też wów­czas, gdy komórkom mięśnia serca […]