Choroby płuc

Astma

Astma jest chorobą układu oddechowego, która charakteryzuje się nadwrażliwością oskrzeli na różne bodźce (wdychane alergeny, drażniące czynniki środowiskowe, zakażenia układu oddechowego, aspiryna, zimne powietrze, wysiłek, stany emocjonalne) i przejawia się obturacją dróg oddechowych. Do zwężenia oskrzeli prowadzi wiele mechanizmów, w tym skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obecność czopów śluzowych i obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych. W […]

Odma samoistna

Opis Odma opłucnowa rozwija się w następstwie gromadzenia się powietrza w przestrzeni opłucnowej. Może ona być samoistna lub pourazowa. Samoistną odmę opłucnową można podzielić na pierwotną (występuje bez chorób współistniejących, pięciokrotnie częściej u mężczyzn) i wtórną (powikłanie istniejących wcześniej chorób). Odma wentylowa (ciśnienie w przestrzeni opłucnowej jest większe niż ciśnienie w płucach, co prowadzi do […]