Archiwum styczeń, 2018

Zapalenie wyrostka robaczkowego

Zapalenie wyrostka robaczkowego jest to jedna z najczęstszych przyczyn ostrego brzucha, występuje we wszystkich grupach wiekowych, ze szczytem zachorowań w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Choroba jest zwykle wywołana zatkaniem światła wyrostka robaczkowego (kamień kałowy, guz, ciało obce, pasożyty) i następowym jego zapaleniem. Jeśli schorzenie pozostaje nieleczone, rozwija się zgorzel, perforacja, tworzy się ropień lub […]

Astma

Astma jest chorobą układu oddechowego, która charakteryzuje się nadwrażliwością oskrzeli na różne bodźce (wdychane alergeny, drażniące czynniki środowiskowe, zakażenia układu oddechowego, aspiryna, zimne powietrze, wysiłek, stany emocjonalne) i przejawia się obturacją dróg oddechowych. Do zwężenia oskrzeli prowadzi wiele mechanizmów, w tym skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obecność czopów śluzowych i obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych. W […]

Choroby jamy brzusznej

Ostry ból brzucha Wyróżnia się dwa zasadnicze typy bólu brzucha: ból trzewny i ból ścienny (somatyczny). Ból trzewny zwykle jest rozlany i słabo zlokalizowany, często odczuwany w linii pośrodkowej w jednej z trzech głównych stref: w nadbrzuszu (związany ze schorzeniami żołądka, dwunastnicy, trzustki, wątroby i dróg żółciowych), w okolicy pępku (zwykle wskazuje na chorobę jelita […]

Zator tętnicy płucnej

Zator tętnicy płucnej (z.t.p.) oznacza obturację płucnych naczyń tętniczych spowodowaną zwykle przez materiał pochodzący z zakrzepu w układzie żył głębokich. Ponad 90% zatorów płucnych rozwija się w następstwie zakrzepicy żył głębokich w proksymalnej części kończyn dolnych, jednak objawy zapalenia żył występują u mniej niż 33% chorych. Zatory mogą również pochodzić z żył miednicy małej, z […]

Odma samoistna

Opis Odma opłucnowa rozwija się w następstwie gromadzenia się powietrza w przestrzeni opłucnowej. Może ona być samoistna lub pourazowa. Samoistną odmę opłucnową można podzielić na pierwotną (występuje bez chorób współistniejących, pięciokrotnie częściej u mężczyzn) i wtórną (powikłanie istniejących wcześniej chorób). Odma wentylowa (ciśnienie w przestrzeni opłucnowej jest większe niż ciśnienie w płucach, co prowadzi do […]