Medycyna

Infekcje skóry i tkanek miękkich

Infekcje skóry i tkanek miękkich najczęściej powstają w miejscach urazu lub w obszarach uprzednio zmienionych chorobowo. Rokowanie zależy od wielu czynników między innymi od rodzaju urazu, czasu jego trwania, rozległości uszkodzenia skóry (wrota infekcji), obecności obcego materiału, stanu układu odpornościowego ustroju gospodarza. Wywiad Zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy zbieraniu wywiadu od pacjenta […]

Hipokaliemia

Terminem hipokaliemii określa się stężenie potasu (K+) w surowicy  < 3,5  mEq/l, choć stężenie w surowicy jedynie w przybliżeniu odzwierciedla ilość  potasu zgromadzonego w ustroju, jest to bowiem kation występujący głównie wewnątrzkomórkowo. Do przyczyn niedoboru potasu zalicza się nieprawidłowości w obrębie nerek (podawanie leków moczopędnych, choroby cewek, hiperaldosteronizm), utratę potasu z przewodu pokarmowego (wymioty, odsysanie […]

Hipernatremia

O hipernatremii mówi się, jeżeli stężenie sodu w surowicy wynosi > 145 mEq/l. Stan ten wskazuje na niedobór całkowitej wody ustroju w stosunku do całkowitej ilości sodu. Przyczyną hipernatremii jest najczęściej nadmierna utrata płynów hipotonicznych (wymioty, odsysanie płynu żołądkowego przez nos, biegunki, pocenie się, diureza osmotyczna) lub niedostateczna ilość przyjmowanych płynów (chorzy w stanie wycieńczenia […]

Hiponatremia

Hiponatremię rozpoznaje się, jeżeli stężenie sodu (Na+) w surowicy wynosi poniżej 135 mEq/1 i sugeruje nadmiar wody w osoczu w stosunku do sodu (nadmierne rozcieńczenie osocza). W hiponatremii całkowita zawartość sodu oraz całkowita zawartość wody w ustroju mogą być obniżone, prawidłowe lub podwyższone. Objawy podmiotowe i przedmiotowe związane z hiponatremią obejmują obniżone ciśnienie tętnicze, brak […]

Marskość wątroby

Marskość wątroby jest nieodwracalnym procesem patologicznym, w którym w wyniku uszkodzenia komórek wątrobowych dochodzi do rozlanego włóknienia wątroby, zaburzenia prawidłowej struktury zrazikowej i naczyniowej z wytworzeniem strukturalnie nieprawidłowych guzków. Wątroba ma ograniczone możliwości reagowania na czynnik uszkadzający, stąd ostateczny obraz histologiczny marskości jest podobny, niezależnie od czynnika przyczynowego. Alkohol (marskość Laenneca) jest najczęstszym czynnikiem etiologicznym […]