Choroby serca

Zator tętnicy płucnej

Zator tętnicy płucnej (z.t.p.) oznacza obturację płucnych naczyń tętniczych spowodowaną zwykle przez materiał pochodzący z zakrzepu w układzie żył głębokich. Ponad 90% zatorów płucnych rozwija się w następstwie zakrzepicy żył głębokich w proksymalnej części kończyn dolnych, jednak objawy zapalenia żył występują u mniej niż 33% chorych. Zatory mogą również pochodzić z żył miednicy małej, z […]

Przezskórna transluminarna plastyka naczyń wieńcowych (PTCA)

Wstępne badania dowodzą wyższości tej metody nad leczeniem tromboli­tycznym. Otworzenie zamkniętej tętnicy jest potwierdzone angiograficznie, a metoda może być stosowana u pacjentów, u których leczenie trombolitycz­ne nie jest wskazane lub może się zakończyć niepomyślnie (wstrząs kardio­genny, objawy charakterystyczne dla ostrego zawału mięśnia sercowego, ale bez potwierdzenia choroby badaniem EKG, podeszły wiek, niedawno prze­prowadzone operacje, obecność […]

Badanie EKG

Najbardziej przydatne we wczesnej diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego. Pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej z towarzyszącym w badaniu EKG nowo powstałym załamkiem Q lub uniesieniem odcinka ST występuje wysokie prawdopodobieństwo ostrego zawału mięśnia sercowego. Jednak szczególnie we wczesnej fazie ostrego zawału mięśnia sercowego badanie EKG może nie mieć wartości diagnostycznej lub nie, wykazywać […]

Zawał mięśnia sercowego

Opis Ostry zawał mięśnia sercowego jest stanem zagrożenia życia polegającym na nieodwracalnym niedokrwieniu, prowadzącym do martwicy komórek mięśnia sercowego. Większość zawałów mięśnia sercowego powstaje na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej. Do rzadszych przyczyn należą: roz­warstwienie ściany naczynia, zapalenie naczyń, skurcz naczynia oraz zator obejmujący tętnice wieńcowe. Zawał mięśnia sercowego powstaje też wów­czas, gdy komórkom mięśnia serca […]