Jama brzuszna

Zapalenie wyrostka robaczkowego

Zapalenie wyrostka robaczkowego jest to jedna z najczęstszych przyczyn ostrego brzucha, występuje we wszystkich grupach wiekowych, ze szczytem zachorowań w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Choroba jest zwykle wywołana zatkaniem światła wyrostka robaczkowego (kamień kałowy, guz, ciało obce, pasożyty) i następowym jego zapaleniem. Jeśli schorzenie pozostaje nieleczone, rozwija się zgorzel, perforacja, tworzy się ropień lub […]

Choroby jamy brzusznej

Ostry ból brzucha Wyróżnia się dwa zasadnicze typy bólu brzucha: ból trzewny i ból ścienny (somatyczny). Ból trzewny zwykle jest rozlany i słabo zlokalizowany, często odczuwany w linii pośrodkowej w jednej z trzech głównych stref: w nadbrzuszu (związany ze schorzeniami żołądka, dwunastnicy, trzustki, wątroby i dróg żółciowych), w okolicy pępku (zwykle wskazuje na chorobę jelita […]

Choroba wrzodowa

Choroba wrzodowa (ch.w.) charakteryzuje się uszkodzeniem błony śluzowej przełyku, żołądka lub dwunastnicy (najczęstsza lokalizacja) spowodowanym drażniącym działaniem kwasu i pepsyny soku żołądkowego. Wśród czynników etiologicznych ch.w. wymienia się stosowanie aspiryny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz infekcję Hclicobacter pylori (poprzednia nazwa: Camylobacter pylori) i stres.

Infekcje skóry i tkanek miękkich

Infekcje skóry i tkanek miękkich najczęściej powstają w miejscach urazu lub w obszarach uprzednio zmienionych chorobowo. Rokowanie zależy od wielu czynników między innymi od rodzaju urazu, czasu jego trwania, rozległości uszkodzenia skóry (wrota infekcji), obecności obcego materiału, stanu układu odpornościowego ustroju gospodarza. Wywiad Zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy zbieraniu wywiadu od pacjenta […]

Hiponatremia

Hiponatremię rozpoznaje się, jeżeli stężenie sodu (Na+) w surowicy wynosi poniżej 135 mEq/1 i sugeruje nadmiar wody w osoczu w stosunku do sodu (nadmierne rozcieńczenie osocza). W hiponatremii całkowita zawartość sodu oraz całkowita zawartość wody w ustroju mogą być obniżone, prawidłowe lub podwyższone. Objawy podmiotowe i przedmiotowe związane z hiponatremią obejmują obniżone ciśnienie tętnicze, brak […]