Jama brzuszna

Infekcje skóry i tkanek miękkich

Infekcje skóry i tkanek miękkich najczęściej powstają w miejscach urazu lub w obszarach uprzednio zmienionych chorobowo. Rokowanie zależy od wielu czynników między innymi od rodzaju urazu, czasu jego trwania, rozległości uszkodzenia skóry (wrota infekcji), obecności obcego materiału, stanu układu odpornościowego ustroju gospodarza. Wywiad Zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy zbieraniu wywiadu od pacjenta […]

Hiponatremia

Hiponatremię rozpoznaje się, jeżeli stężenie sodu (Na+) w surowicy wynosi poniżej 135 mEq/1 i sugeruje nadmiar wody w osoczu w stosunku do sodu (nadmierne rozcieńczenie osocza). W hiponatremii całkowita zawartość sodu oraz całkowita zawartość wody w ustroju mogą być obniżone, prawidłowe lub podwyższone. Objawy podmiotowe i przedmiotowe związane z hiponatremią obejmują obniżone ciśnienie tętnicze, brak […]

Marskość wątroby

Marskość wątroby jest nieodwracalnym procesem patologicznym, w którym w wyniku uszkodzenia komórek wątrobowych dochodzi do rozlanego włóknienia wątroby, zaburzenia prawidłowej struktury zrazikowej i naczyniowej z wytworzeniem strukturalnie nieprawidłowych guzków. Wątroba ma ograniczone możliwości reagowania na czynnik uszkadzający, stąd ostateczny obraz histologiczny marskości jest podobny, niezależnie od czynnika przyczynowego. Alkohol (marskość Laenneca) jest najczęstszym czynnikiem etiologicznym […]

Zapalenie wątroby

Ostre zapalenie wątroby charakteryzuje się stanem zapalnym, uszkodzeniem i zaburzeniem funkcji komórek wątrobowych, najczęściej w wyniku zakażenia jednym z kilku możliwych wirusów hepatotropowych. Rozpoznanie ostrego wirusowego zapalenia wątroby stawia się na podstawie danych klinicznych i wyników badań laboratoryjnych. Wywiad Objawy prodromalne wirusowego zapalenia wątroby są niecharakterystyczne i obejmują brak łaknienia, nudności i wymioty, bóle i […]

Toksyny pokarmowe

Staphylococcus aureus. Do infekcji dochodzi w wyniku spożycia zakażonej żywności (zwłaszcza produktów mlecznych, wyrobów cukierniczych ze śmietaną, kremów i majonezu), która zawiera aktywne toksyny. Po krót-kim, 2-4 godzinnym okresie inkubacji gwałtownie pojawiają się intensywne nudności, wymioty, kurczowe bóle brzucha i wodnista biegunka. Objawy zwykle ustępują po 248 godz. Clostridium perfringens. Biegunka jest wywołana uwolnieniem enterotoksyn […]