Badania

Zapalenie wątroby

Ostre zapalenie wątroby charakteryzuje się stanem zapalnym, uszkodzeniem i zaburzeniem funkcji komórek wątrobowych, najczęściej w wyniku zakażenia jednym z kilku możliwych wirusów hepatotropowych. Rozpoznanie ostrego wirusowego zapalenia wątroby stawia się na podstawie danych klinicznych i wyników badań laboratoryjnych. Wywiad Objawy prodromalne wirusowego zapalenia wątroby są niecharakterystyczne i obejmują brak łaknienia, nudności i wymioty, bóle i […]

Toksyny pokarmowe

Staphylococcus aureus. Do infekcji dochodzi w wyniku spożycia zakażonej żywności (zwłaszcza produktów mlecznych, wyrobów cukierniczych ze śmietaną, kremów i majonezu), która zawiera aktywne toksyny. Po krót-kim, 2-4 godzinnym okresie inkubacji gwałtownie pojawiają się intensywne nudności, wymioty, kurczowe bóle brzucha i wodnista biegunka. Objawy zwykle ustępują po 248 godz. Clostridium perfringens. Biegunka jest wywołana uwolnieniem enterotoksyn […]

Biegunka

Biegunką nazywa się zwiększenie częstotliwości i objętości wypróżnień i/lub rozluźnienie stolców. Istnieje wiele czynników przyczynowych biegunki, ale w większości przypadków obserwuje się gwałtowny początek i etiologię infekcyjną (stosuje się określenie zapalenia żołądkowo – jelitowego ze współistniejącymi nudnościami i wymiotami). Biegunkę infekcyjną można podzielić na dwa rodzaje: nieinwazyjną i inwazyjną. Biegunka nieinwazyjna powstaje zwykle jako następstwo […]

Oparzenia

Oparzeniom ulegają rocznie ponad 2 miliony Amerykanów. Oparzenia izolowane mogą być spowodowane bezpośrednim kontaktem ze źródłem ciepła (gorący płyn lub przedmiot, ogień). Mogą także towarzyszyć urazom tępym lub drążącym (płonący samochód, wybuch, upadek przy ucieczce z pożaru). Z urazami oparzeniowymi często występują oparzenia wziewne i zatrucie tlenkiem węgla (patrz podrozdział 7.8). Oparzenia mogą być także […]

Urazy miednicy i urazy urologiczne

Do złamania miednicy w przebiegu urazu dochodzi w wyniku działania dużych sił. Miednica jest dobrze unaczyniona i otoczona mięśniami. Dlatego przy jej złamaniu może wystąpić zagrażający życiu krwotok i uszkodzenie układu moczowo-płciowego. Uszkodzenia te mogą być różnorodne, a klasyfikuje się je jako uszkodzenia odcinka górnego (nerki, moczowód) lub dolnego (pęcherz moczowy, gruczoł krokowy, cewka moczowa, […]